www.mrc.net.ua - Молодіжний Ресурсний Центр України при Українському незалежному Фонді інноваційного розвитку УНФІР на Шляху до ВОЛІ Русі - України
МРЦ стартова  | до обранного

Щопонеділка, 18.00, Відкрита робоча нарада МРЦ України, Заповни АНКЕТИ для УЧАСТІ в мережі МРЦ України!

Тарас Решетюк: Фізична економіка та її вплив на вихід із світової фінансової кризи


автор: Taras | Переглядів: 3895 | Аналітика
Останнім часом в Україні як і в усьому світі шпальтами газет, у радіо і телеефірі гуляє найпопулярніше словосполучення «фінансово-економічна криза». Безліч експертів, аналітиків, політиків і урядовців, кожний на свій копил пояснюють причини цієї кризи і намагаються прописати сякі-такі рецепти для пом’якшення горя, яке звалилося на плечі не тільки українців.

Насправді, відбуваються прогнозовані явища, суть яких не у поверхових тлумаченнях на зразок «вразлива іпотечна фінансова діяльність», чи «надмірні спекуляції на фондових біржах», а у закономірності краху світової фінансової системи, яку породила сучасна політична економія. Науковці частіше вживають термін «класична», але від того ця наука не стає більш повноцінною.
Розглянувши проблему більш глибше, постає питання: «А чи працюють ті загальноприйняті економічні принципи у сучасній світовій системі?»

Поміркуймо, чи має – грошова одиниця – сталу мірку? Якою є природа інфляційних процесів? Чому уряд при верстанні бюджету планує рівень інфляції? І чи можливо встановити точну мірку грошам? У відповідях на ці питання заховані причинно-наслідкові зв’язки світової кризи.

Питання котре варто вирішити:
Чи можлива безінфляційна економіка?


У межах класичної економії, заснованої на соціальному походженні додаткової вартості теорій А.Сміта та Д.Рікардо за рахунок експлуатації праці відповідь буде негативною.
Але є альтернативна теорія – фізична економіка Ліндона Ларуша. Він вважає, що єдиним джерелом реального економічного зростання є підвищення продуктивної сили людської праці в розрахунку на душу населення.

Розкриваючи суть концепції «фізичної економіки» слід, перш за все, мати на увазі розуміння Л.Ларушем процесу «економічного зростання». Він розрізняє фізичну економіку(матеріально-технічна база) і фіктивну(акції, цінні папери, кредити, ф’ючерси). Ларуш протиставляє зростання реальної фізичної економіки і фіктивних фінансових показників. Проаналізувавши повоєнний розвиток економіки, Л.Ларуш робить висновок, що відбувається спад реальної економіки і бурхливе зростання – фіктивної.

Також існує українська гілка даної теорії котра зветься «фізичною економією», яка має потужне представництво вчених і мислителів: С.Подолинський, В. Вернадський, М.Руденко, ціла плеяда сучасних послідовників. Фізична економія ґрунтується на природному квантовому законі збереження і перетворення енергії. Тобто більша частина додаткової вартості формується на землі, завдяки людській праці та енергії сонця.

За такої схеми інфляція не виникає, оскільки на кожну грошову одиницю, створюється дуже важливе для життєдіяльності людини благо.

Спільним між фізичною економією та фізичною економікою є те, що як Ларуш так і Подолинський визнавали джерелом реального економічного зростання – підвищення продуктивної сили людської праці в розрахунку на душу населення. І, як підкреслювали Подолинський, а пізніше і Вернадський, здатність людини постійно все більше інтенсифікувати енергетичні потоки тісно пов’язана з її духовним розвитком. Джерелом економічного багатства, наголошує Л.Ларуш, є здатність людського індивідууму до творчого мислення, а це більш за все проявляється через наукові відкриття, технологічні розробки і т.п..

Тарас Решетюк: Фізична економіка та її вплив на вихід із світової фінансової кризиРозглянемо на прикладі «потрійної кривої» Л.Ларуша взаємозв’язок між фізичною, фіктивною економікою та розвитком продуктивних сил. У випадку коли фінансові показники прямують до нескінченності, матеріальна сфера знаходиться у стані стагнації, одночасно з тим біосфера реагує на виродження людської економії. Цю ідею підтримував і Подолинський: підвищення виробничої сили пов’язане з розширенням і інтенсифікацією тих енергетичних потоків у біосфері, від яких залежить існування людського суспільства. І якщо людина буде все більше інтенсифікувати енергетичні потоки буду зростати і її духовний розвиток.

Заходи для виходу зі світової фінансово-економічної кризи Л.Ларуша

Антикризові заходи, запропоновані урядом, не можуть зупинити падіння економіки. Більше того, мільярдні доларові запозичення ставлять країну на межу дефолту.

Ларуш наголошує на тому що стосується внутрішньої підтримки розвитку народного господарства, то уряд може задіяти найбільш потужний і найтриваліший стимул до підвищення як темпів зростання виробництва, так і ефективності всього народного господарства, використовуючи наступні чотири важеля, наявні в державному секторі економіки:
1. Великомасштабні поліпшення базової (матеріальної) інфраструктури;
2. Стимулювання зростаючих темпів перспективних наукових досліджень;
3. Пов'язані з цим заходи щодо вдосконалення народної освіти;
4. Використання урядом його купівельної спроможності, податкових знижок на корисні інвестиції та пільгових умов кредитування для стимулювання розвитку і застосування найбільш передових технологій при конструюванні нових машин і устаткування.
Ці заходи забезпечують найвищі темпи зростання ефективності народного господарства як на душу населення, так і на квадратний кілометр використовуваної землі.
Слід зупинитися на двох важливих аспектах цієї тактики. Якщо кредит видається на великомасштабний інфраструктурний проект або на найбільш капіталомісткі форми виробництва, або на науково-технічний прогрес як такий, або на певне поєднання сфер, то економіка в цілому отримує один з найбільш дієвих імпульсів розвитку. У цих випадках кредит, що надається первинному одержувачу, надає максимально зростаючий ефект, спрямований вгору - через закупівлі від постачальників, і вниз - через вплив поліпшеної технології на загальну ефективність економіки.
Зовсім інша справа, коли той же обсяг стимулюючого кредиту видається на звичайне виробництво традиційних товарів домашнього вжитку. Такий кредит не приніс би навіть відносно рівну користь економіці в цілому.

Заходи для виходу зі світової фінансово-економічної кризи, які пропонує українська школа фізичної економії

1. Необхідно визнати пріоритетом виробництво с/г продукції, тваринництво, птахівництво, як галузі, що продукують абсолютну додаткову вартість.
Метою земельної реформи має бути збільшення родючості землі. Перевагу слід віддавати тій формі власності, яка забезпечуватиме кращий результат. За умови вмілого господарювання на конкурсній основі фермерам пропонувати сільськогосподарські угіддя безкоштовно з правом успадкування. Контроль за всіма процесами у реформуванні галузі має взяти на себе централізована установа – Всеукраїнський іпотечний земельний банк.
Законом потрібно заборонити утворення латифундій. Власниками земельних паїв можуть бути тільки українці і тільки ті, хто на них працює. Земельний іпотечний банк має забезпечувати надання фермерам довгострокових кредитів за мінімальний відсоток з правом початку його погашення через 5 років. На належний рівень слід підняти роль аграрної науки. Агрономічні, тваринницькі, ґрунтозахисні інституції повинні забезпечити безперервну науково-консультаційну допомогу селянам і мають мати прямопропорційну матеріальну залежність від успішності землеробства.
2. До сектору виробництва абсолютної вартості віднести впорядкування і розвиток лісового і водного господарства. Адже повітря і вода, так само як і їжа – життєво необхідні для людини. Тому слід негайно розробити національну програму очищення річок та насадження нових лісів, а також загального впорядкування довкілля. Ця робота потребуватиме багато фізичної праці, тому першочергово слід надавати пропозиції, організаційну і науково-методичну допомогу людям, що втратили роботу внаслідок кризи і таким чином зняти суспільну напругу.
3. Завдання уряду  відновити національну легку промисловість, яка б на 80 % могла забезпечувати потреби населення у товарах широкого вжитку. Критичний імпорт у цій галузі не може перевищувати 20 %.
4. У фінансово-банківській системі реформа має починатися із переведення усіх валютних споживчих та іпотечних кредитів для населення у гривні, разом із зменшенням відсоткової ставки.

Висновки
1. Для подолання фінансової кризи, в першу чергу, потрібно «дискваліфікувати» структури котрі створюють інфляцію, тобто примножують гроші, не створюючи жодного товару.
2. Приділити увагу всебічному розвитку аграрного сектору, оскільки там створюються найвагоміші блага, при цьому обов’язково використовувати останні наукові дослідження та інновації.
3. При розробці бюджетів різних рівнів використовувати категорії: робота, потужність, густина енергії.
4. Ввести для різних рівнів споживання термін «Ринковий кошик». Окрім матеріального виробництва, він повинен включати охорону здоров’я, освіту, науку і технологію – на душу населення, на домогосподарство, на кв. км використаної землі. При цьому потрібно враховувати час виміру, культурний рівень господарств.
5. Змінити пріоритети з матеріальних на духовні. Так як Ліндон Ларуш акцентує увагу на тому що «Економіка – це не «економікс», - пише він. «Економіка – це відношення людини до природи, відношення людини до Всесвіту. Це – здібність людини до виживання. Це – довговічність, це культурні умови життя, це – наука, це – класичне мистецтво, це – висока духовність. Це те, чим є економіка. І це все ми відкинули. Ми бідніші, значно бідніші, ніж будь-коли раніше».

автор: Тарас Решетюк

Шановний відвідувач Ви зайшли на сайт, як не зареєстрований, ми радимо Вам зареєструватися, або зайти на сайт під своїм логіном.

Інші новини по темі:
Коментарі (0)  Друкувати
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Приєднуйся !
Вконтакті Facebook Twitter Politiko Однокласники RSS 2.0 Форум Youtube
Календар
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
{sinkator}
Нас знаходять
{referer}
Тегі
14.04.12 вебинар Тактика поиска креативных решений на основе системного анализа. Курс: Интернет-шк, hand made, Європейський молодіжний фонд, абітурієнтам, арт-терапия, бізнес, Братислава (Словаччи, Використання інноваційних технологій в системі ЖКГ, виставки, гранти, Дискусійни клуб стажування англійська, журналістика, Запорожский, конкурси, конференції, конференція, круглі столи, мастер класс, молодих підпримців, молодь, МРЦ, наукове товариство студентів та аспірантів, орагни місцевого самоврядування.Кременець, Підвищення енергоефективності при експлуатації житлових будинків, Программа За підтримки ГО «Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці»17.04.2012 - 21., развитие, семінари, сказкотерапия, Спілка Молодіжного самоврядуваня, Стипендії, студвей, студенти, танец, Тернопіль, Тернопіль.студенти, ТОМГО СМС, тренінг, Тренинг, фестиваль

Показать все теги
Допоможи молоді!
Внесок у проект!
Зробіть свій внесок у спільну справу розвитку молоді та молодіжної дії в Україні! Кожен внесок є важливим!
Голосування
Чи потрібен рейтинг молодіжних лідерів України?

Так
Ні
А вони є?
Байдуже
Новини друзів
Кар’єрні можливості для активних громадян
Безліч чудових вакансій для активістів/-ок третього сектору. Не зволікайте та долучіться до команд провідних громадських організацій України.

Карітас Сєвєродонецьк оголошує конкурс на посаду п ...
Карітас Сєвєродонецьк оголошує конкурс на посаду психолога.

Антимонопольний комітет України запрошує долучитис ...
Антимонопольний комітет України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

Прес-конференція «Українські вибори і російські со ...
27 березня 2019 р. у Києві відбудеться прес-конференція «Українські вибори і російські соцмережі: є контакт». Громадська організація «Інтерньюз-Україна» презентує результати дослідження українського ...

Переможці проекту «Моя кар’єра в Україні» зустрі ...
15 березня, Київ. Центр «Розвиток КСВ» та Career Hub за підтримки Першого Українського Міжнародного Банку провели зустріч з 50 фіналістами першого етапу конкурсу есе для десятикласників «Моя майбутня ...

Конкурс на відбір Тренера (тренерів) з посилення л ...
Благодійна організація «Легалайф-Україна» оголошує конкурс на відбір Тренера (тренерів) з посилення лідерського потенціалу лідерів ініціативних груп секс працівників.

Дискусія «Галочка чи клік: за і проти електронних ...
Електронне урядування стає сучасною глобальною тенденцією, що веде до істотних змін у суспільних відносинах та в економіці. За допомогою Е-виборів можна зменшити видатки державного бюджету, ...

Вебінар «Відновлювана енергетика для ОТГ:як реаліз ...
Представників об'єднаних громад, енергоменеджерів, та локальні громадські організації запрошують дізнатися все про можливості відновлюваної енергії для ОТГ. Розглянемо приклад Острожецької ОТГ, де ...

Кращі ініціативи жінок України для демократичного ...
Європейська асамблея жінок-депутатів у партнерстві з Представництвом Ради Європи в Україні, Асоціацією міст України та Всеукраїнським об’єднанням жінок-депутатів оголошують конкурс на кращі жіночі ...

Простір Підтримки БФ «Карітас-Київ» запрошує до уч ...
Цей формат тимчасового працевлаштування надає можливість відновлення втраченого або формування нового професійного досвіду на локальних ринках праці.

УНФІР: Спільні проекти та робота над порталом!
Шановні творці, винахідники та дослідники справжньої України! Наш сайт створений для вас та для мільйонів таких як ми, які будують разом з нами! Друзі, ви маєте можливість щодня вдосконалювати ...

Пропозиція про втілення винаходів УНФІР. Консалтин ...
Запрошуємо бізнесові організації і ділових партнерів до співпраці у викупі вартості права користування винаходами експертів УНФІР 2005-2010 років. Винаходи будуть продані на аукціоні. Кількість ...

ЩОВІВТОРКА, о 18.00 Засідання Інноваційного Клубу ...
У вівторок о 18:00 відбудеться засідання Інноваційного Клубу УНФІР на тему: "Інноваційний процес: партнерство в дії" Запрошуємо розробників новацій, успішних творців, інвесторів та благодійників, ...

ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ МИРА...
ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ МИРА автора выдающихся разработок науки и техники из Украины, експерта УНФИР. Мной пройден длинный, более 40 лет плодотворный изобретательский путь. Сделано более 300 ...

ЩОП'ЯТНИЦІ о 15.00, УНФІР: навчання науковій творч ...
У пятницю о 15:00 відбудеться семінар УНФІР на тему: "Навчання науковій творчості (винахідництву). Творити винаходи можуть всі!" Запрошуємо розробників новацій, успішних творців, інвесторів та ...

Бізнес-пропозиція харчового інноваційного виробниц ...
На часі створення в Україні мережі сучасних підприємств з безвідходного виробництва широкого асортименту різних (в тому числі традиційних для українського споживача) рослинних продуктів і їх похідних ...

Молодіжний Ресурсний Центр України
Молодіжний Ресурсний Центр (МРЦ) Українського незалежного Фонду інноваційного розвитку (УНФІР) Хто володіє інформацією – той володіє світом Мудрість ХХ століття Хто впорядковує інформацію – той ...

Руслан Синельников: Чи збудеться українське іннова ...
Руслан Синельников: Чи збудеться українське інноваційне чудо? Відповідаєш - ти! На початоку "незалежності" Україна володіла значними можливостями для успішного розвитку в науково-технологічній ...

Руслан Синельников: "Сміттєва наука...яка нас знищ ...
Справжні вчені шукають правду, а не гроші. Справжні вчені розуміють, що результати можуть бути найнесподіваніші... Справжні вчені працюють так: - Формулюється гіпотеза. - Робляться припущення. - ...

Постійно! Гранти та міжнародна технічна допомога У ...
Залучення грантів та міжнародної технічної допомоги УНФІР Українським незалежним Фондом інноваційного розвитку Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді: 1. будь-якого майна, ...

Популярні статті

Наш банер